english-flag
Search

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνου Μίχαλου, στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ με θέμα: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

mixalos_10112017

«Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση, σχετικά με τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Και με αυτό τον τρόπο να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την ελληνική οικονομία, είναι προφανής. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας στη μετά την κρίση εποχή, θα κριθεί από την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου περιβάλλοντος. Θα κριθεί από τη δυνατότητα των ελληνικών προϊόντων να τοποθετηθούν με αξιώσεις στις διεθνείς αγορές. Χρειαζόμαστε, για το σκοπό αυτό, περισσότερα, ανταγωνιστικότερα, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειμένου για να αυξηθεί η καινοτομία, η ποιότητα και η διαφοροποίηση της ελληνικής παραγωγής. Χρειαζόμαστε επίσης, περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Γιατί είναι σαφές ότι καμία προσπάθεια μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να προχωρήσει ερήμην των επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συγκροτούν τη συντριπτική πλειονότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Διατηρούν ως μερίδιο το 99,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της απασχόλησης και το 73,2% της προστιθέμενης αξίας. Και βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι Μικρές και Πολύ Μικρές, με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων.

Είναι λοιπόν αυταπόδεικτη η σημασία της μικρής επιχειρηματικότητας, για την ανάπτυξη και για την απασχόληση στη χώρα μας. Επιβάλλεται, επομένως, να δημιουργήσουμε ένα υγιές οικοσύστημα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο θα έχει διεθνή προσανατολισμό. Το οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί τα ισχυρά εγγενή πλεονεκτήματα της χώρας, σε παραδοσιακούς και νέους κλάδους, όπως είναι η διατροφή, η καθαρή ενέργεια, η υγεία, η τεχνολογία, οι μεταφορές και το εμπόριο.

Τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι πολλά. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στην οικονομία έχει βελτιωθεί οριακά τα τελευταία δύο χρόνια, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η υψηλή φορολογία και η γραφειοκρατία εξακολουθούν να δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σήμερα, ωστόσο, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ η Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να αναλάβει το αναπτυξιακό μερίδιο που της αναλογεί και να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη του τόπου. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και μέτρων με στόχο την ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητες δράσεις που θα τις βοηθήσουν να αναβαθμίσουν την οργάνωση και την εταιρική τους διακυβέρνηση, να αποκτήσουν πρόσβαση στην καινοτομία, να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίας στη λειτουργία και στην παραγωγή τους, να προωθήσουν τη διεθνοποίηση και τις εξαγωγές τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση έρχεται να συμβάλει η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» που παρουσιάζεται σήμερα και απευθύνεται σε επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης, του χονδρεμπορίου, των μεταφορών και logistics, του κλάδου της υγείας, των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών. Ενισχύοντας επενδύσεις για αναβάθμιση εξοπλισμού, για συστήματα ποιότητας και τυποποίησης, για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη δράσεων προβολής και προώθησης, το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Που θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης και επιτυχίας, τώρα και στο μέλλον».

Μετάβαση στο περιεχόμενο