english-flag
Search

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ, με θέμα: «Κυκλική Οικονομία ως Δημόσια Πολιτική»

mixalos_28092017

«Σήμερα, με την ευκαιρία και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, έχουμε τη χαρά να συνδιοργανώνουμε με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μια εκδήλωση διαλόγου σχετικά με την Κυκλική Οικονομία. Μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διαβούλευσης, για την κατάρτιση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης, για την Κυκλική Οικονομία. Ένα παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που αποτελεί θα έλεγε κανείς κυρίαρχο ζητούμενο της εποχής μας. Ζητούμενο για την Ευρώπη και τον κόσμο. Ζητούμενο για την Ελλάδα.

Έχει ειπωθεί ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη μετεξέλιξη της ανακύκλωσης. Πράγματι, αφορά τη μετάβαση από το μοντέλο της παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης, σε ένα κυκλικό μοντέλο, όπου οι πόροι των προϊόντων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πριν το τέλος της ζωής τους. Ένα μοντέλο στο οποίο η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων, παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο.

Υπάρχει ένα σημαντικό διαφοροποιό στοιχείο σε σχέση με την ανακύκλωση: Κι αυτό είναι ότι στην κυκλική οικονομία προϊόντα, διαδικασίες, αλυσίδες αξίας, ακόμα και επιχειρηματικά μοντέλα, σχεδιάζονται εξαρχής με γνώμονα την ανακατασκευή, την επαναμεταποίηση και την επανάχρηση. Κι από αυτό το στοιχείο πηγάζουν οι προκλήσεις, όσο και τα πολύπλευρα δυνητικά οφέλη που συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του προτύπου.

Η κυκλική οικονομία συμβάλει σαφώς στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, όμως, ενισχύει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην αξιοποίηση της γνώσης και στην ανάπτυξη καινοτομιών. Δημιουργεί θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων. Δημιουργεί ευκαιρίες για κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποτελεί στρατηγικό στόχο, αλληλένδετο με μια σειρά από ευρωπαϊκές προτεραιότητες: για την ανάπτυξη, για την επενδυτική ατζέντα, για το κλίμα και την ενέργεια, για τη βιομηχανική καινοτομία, για την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν ανακοινωθεί σημαντικές πρωτοβουλίες, σε αυτό τον τομέα. Ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κυκλική οικονομία προσελκύει επενδύσεις άνω των 500 δις. ευρώ, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% ως το 2030 θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1%, δημιουργώντας παράλληλα 2 εκατ. θέσεις εργασίας.

Για την Ελλάδα, η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μπορεί να έχει ρόλο – κλειδί στην προσπάθεια για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, στους οποίους έχει δεσμευθεί η χώρα μας. Αλλά και στην προσπάθεια για μετασχηματισμό και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με όχημα τις επενδύσεις, την ενδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Η χώρα μας έχει κάθε λόγο να επενδύσει σε ένα τέτοιο πρότυπο. Το οποίο θα δημιουργήσει ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, θα δώσει ώθηση σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις, θα αξιοποιήσει καλύτερα το επιστημονικό της δυναμικό.

Ωστόσο, η Ελλάδα, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, παρουσιάζει σήμερα αισθητή καθυστέρηση στην υιοθέτηση μοντέλων κυκλικής οικονομίας. Οι πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο είναι μέχρι τώρα αποσπασματικές και μικρής κλίμακας, σε σχέση με τις απαιτήσεις μιας τέτοιας προσπάθειας, αλλά και με τους στόχους που έχουν τεθεί. Ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η υστέρηση είναι σημαντική, με αποτέλεσμα να χάνονται εκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας κάθε χρόνο, από την κοινωνία και την οικονομία.

Η χώρα μας οφείλει, επομένως, για πολλούς λόγους να επιταχύνει την προσαρμογή της στις απαιτήσεις, αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και κυκλικής οικονομίας.

Η κινητοποίηση της Πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση, με την πρωτοβουλία κατάρτισης ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα θετικό βήμα.

Η πρόκληση παραμένει μεγάλη, κυρίως γιατί ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να ενσωματώνει πολιτικές και παρεμβάσεις σε μια ευρεία σειρά τομέων. Απαιτείται η θέσπιση κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων, η άρση εμποδίων και η ενθάρρυνση επενδύσεων σε μια σειρά από τομείς, από τον κατασκευαστικό και το βιομηχανικό τομέα, μέχρι τον αγροτοδιατροφικό, με αξιοποίηση κατάλληλων κινήτρων και εργαλείων. Απαιτείται η ανάπτυξη δομών υποστήριξης και καθοδήγησης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Απαιτείται ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού και – βεβαίως – ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και συντονισμού, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Κυρίως, είναι απαραίτητο το Σχέδιο που θα προκύψει να είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου με τους φορείς της αγοράς και της κοινωνίας. Ώστε να απαντά σε πραγματικές ανάγκες, να λύνει υπαρκτά προβλήματα – αντί να δημιουργεί καινούρια – να αξιοποιεί πραγματικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα δηλώνει ενεργά παρούσα και σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε ενεργά στο διάλογο. Και να συνεισφέρουμε, με τη συσσωρευμένη πείρα και τη γνώση που διαθέτουμε σε θέματα λειτουργίας της αγοράς, στην ανάπτυξη ενός σχεδίου που θα είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και θα υπηρετεί στην πράξη τους διακηρυγμένους στόχους του.

Ελπίζω, λοιπόν, ότι με τη συνεργασία Πολιτείας, αγοράς και Κοινωνίας των Πολιτών, θα μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Και να αναδείξουμε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας σε μοχλό για τη δυναμική, αλλά παράλληλα βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη της χώρας μας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο