Μέτρο 2,2 της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έργο «Ολοκληρωμένη υπηρεσία συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών» (2005-2006)

Έως σήμερα 49 από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή διασύνδεσης με τα ΚΕΠ. Ήδη έχει εγκριθεί η επέκταση του έργου. Μέσω της διασύνδεσης των Επιμελητηρίων με τα ΚΕΠ παρέχονται οι παρακάτω Υπηρεσίες:

 • Έλεγχος Επωνυμίας σε τοπικό και Πανελλαδικό Επίπεδο
 • Εξόφληση Συνδρομών των Μελών
 • Έκδοση Πιστοποιητικών:
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΕΑ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
  • ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Συντονιστής του έργου είναι η ΕΚΕΜ.

Ελληνικά