Με το προτεινόμενο έργο, με τελικό δικαιούχο την ΚΕΕΕ στοχεύει: