english-flag
Search

Αναβολή διαγωνιστικής διαδικασίας

Αναβολή διαγωνιστικής διαδικασίας και των τριών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, με Συστημικούς Αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 76357,76361,76363 μέχρι την έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π, επί της κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής, εκτός εάν η ανωτέρω εκκρεμοδικία περατωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενωρίτερον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο