english-flag
Search

ΒΕΘ:Εθνική πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας για ΜμΕ

5328_large

Τη δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας επιχειρηματικής συνεργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μέσω της προτεινόμενης πλατφόρμας, όπως επισημαίνει το ΒΕΘ, οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν θα μπορούν να δημοσιοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασίες. Με την εγγραφή τους στην εν λόγω πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους, να αναζητήσουν ομοειδείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συνεργαστούν και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο καθώς και να αναζητήσουν πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό πιθανών συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις.

 

Σύμφωνα με το ΒΕΘ ένα τέτοιο ψηφιακό οικοσύστημα μπορεί να αποτελέσει το μοχλό υλοποίησης για στρατηγικές συνεργασίες ή και συγχωνεύσεις μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Τι αναφέρει η επιστολή

 

«Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες προκλήσεις κυρίως σε θέματα οικονομίας. Η οικονομική κρίση που προηγήθηκε καθώς και η επιδημική που ακολούθησε έφερε πολλές από τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες αντιμέτωπες με μειωμένες επενδύσεις που αφορούν στον παραγωγικό τους εξοπλισμό με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να υστερούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτή η εξέλιξη ανάγκασε πολλές από αυτές να περικόψουν επιπλέον δαπάνες σε προσωπικό, έρευνα κλπ με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί οι ισολογισμοί τους σε επίπεδο εσόδων και έτσι να απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από τον τραπεζικό δανεισμό αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία συνήθως προβλέπουν και τραπεζική στήριξη στην εκάστοτε επένδυση.

 

Η πολιτεία έχοντας επιδείξει τα κατάλληλα αντανακλαστικά σε αυτήν την εξέλιξη εισηγήθηκε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει στη διάθεση πόρων για την δημιουργία σχημάτων που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων με τελικό σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων, οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές, θα έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, θα προσφέρουν απασχόληση σε περισσότερους ανθρώπους και θα είναι περισσότερο σύννομες με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις.

 

Από την άλλη οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αποτελούν τη μερίδα του λέοντος, μετά από την πολυετή οικονομική δυσπραγία δημιούργησαν μια νοοτροπία, η οποία προέκυψε από τις προσπάθειες του εκάστοτε επιχειρηματία, που κλήθηκε σχεδόν αβοήθητος να αντιμετωπίσει τα πάντα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια εσωστρεφής συμπεριφορά διοίκησης.

 

Σήμερα καλούμε αυτές τις επιχειρήσεις να επιδείξουν εξωστρέφεια και να εμπιστευτούν την συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για τις οποίες όμως δεν έχουν ιδιαίτερη πληροφόρηση. Εδώ τίθεται το ερώτημα με ποιον τρόπο θα βοηθηθούν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για συνεργασίες προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, να αναζητήσουν εταίρους και να προχωρήσουν σε συζητήσεις μαζί τους. Αυτή η πληροφόρηση ιδίως σε μικρές επιχειρήσεις που η νομική τους μορφή δεν απαιτεί δημοσίευση οικονομικών στοιχείων είναι από πολύ δύσκολη έως αδύνατη.

 

Προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαδικασία στρατηγικών συνεργασιών ή και συγχωνεύσεων μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνεται η δημιουργία εθνικής πλατφόρμας πληροφόρησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασίες και μέσω εγγραφής στην πλατφόρμα να έχουν την δυνατότητα να δώσουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους, να αναζητήσουν ομοειδείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συνεργαστούν και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο καθώς και να αναζητήσουν πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό πιθανών συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις.

 

Αυτό το οικοσύστημα “business intelligence” που προτείνουμε να δημιουργηθεί, θα μπορούσε επίσης να συμπεριλάβει πολλές υπηρεσίες όπως πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδότησης από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον τραπεζικό κλάδο όπου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα είχε τη διάθεση να στηρίξει επενδυτικά σχέδια συνενώσεων. 

 

Μέσα από την προτεινόμενη πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της θα διευκολύνουν, κυρίως όμως θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία με κύριο σκοπό να μη χαθεί χρόνος και η ελληνική οικονομία, η αγορά εργασίας αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να ωφεληθούν τα μέγιστα από αυτή τη στρατηγική.

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθεια του να στηρίξει τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί αλλά και να συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασιών των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παραμένει στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση αναφορικά με την προαναφερόμενη πρόταση και προτίθεται να συνεισφέρει περαιτέρω με κάθε τρόπο στην υλοποίηση της».

Μετάβαση στο περιεχόμενο