english-flag
Search

Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο – Ιανουάριος 2023 

Σύνοψη εκτιμήσεων για πορεία βασικών μακρο-οικονομικων μεγεθών Βελγίου 2022 και 2023 –  Διεύρυνση δημοσιονομικού ελλείμματος και δημόσιου χρέους

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (βλ. pdf Δ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023) παρατίθενται συνοπτικά οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου (ΚΤΒ), της Ευρ. Επιτροπής, του ΟΟΣΑ και της επιχειρηματικής κοινότητας του Βελγίου για τη πορεία των βασικών μακρο-οικονομικών μεγεθών της χώρας το 2022 και 2023, ενώ παρατίθενται οι εκτιμήσεις της Ευρ. Επιτροπής για τη πορεία των εν λόγω μεγεθών στην ΕΕ27.

 

Από τα ανωτέρω παρατηρείται μία σύγκλιση των εκτιμήσεων στο ότι το 2023 η οικονομία θα αναπτυχθεί απλώς οριακά, θα αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός αλλά τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα, όσο και το δημόσιο χρέος θα διευρυνθούν.

Σε αυτά μπορούν να προστεθούν η εκτιμώμενη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να επιδεινώσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (το έλλειμμα του οποίου εκτιμάται σε 4,7% του ΑΕΠ το 2022 και 5,1% του ΑΕΠ το 2023), καθώς επίσης και η ελαφρά αύξηση της ανεργίας από 5,7% του εργατικού δυναμικού το 2022 σε 6,2% το 2023.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα του Βελγίου, το τρίτο τρίμηνο του 2022 το μέγεθος ανήλθε στο 5,1% του ΑΕΠ, καταγράφοντας την χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης, ο μέσος όρος της οποίας κυμάνθηκε περί το 3,3%. Αναλυτές αποδίδουν την εξέλιξη κυρίως στα ληφθέντα μέτρα στήριξης της οικονομίας και των νοικοκυριών λόγω ενεργειακής κρίσης.

Σημειώνεται ότι τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα, όσο και το δημόσιο χρέος κυμαίνονται σε επίπεδα σαφώς ανώτερα εκείνων που τίθενται από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει τη τάση διεύρυνσης των εν λόγω μεγεθών κατά τη πρόσφατη φθινοπωρινή έκθεσή της, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να λάβει τα αναγκαία μέτρα, διαρθρωτικού κυρίως χαρακτήρα.

Διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος Βελγίου στο 11μηνο 2022.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου το εμπορικό έλλειμμα της χώρας διευρύνθηκε το 11μηνο 2022 σε 8,2 δις ευρώ από 3,6 δις ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Σύνολο εισροών και εκροών άμεσων επενδύσεων κατά το τρίτο τρίμηνο 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου κατά το τρίτο τρίμηνο 2022 το σύνολο του επενδευμένου ξένου κεφαλαίου ( fdi stock) στο Βέλγιο ανήλθε σε 501,3 δις ευρώ, έναντι 496,6 δις το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Από την άλλη το βελγικό επενδεδυμένο κεφάλαιο ( fdi stock) στο εξωτερικό ανήλθε κατά την ίδια περίοδο σε 652,9 δις ευρώ έναντι 640,8 δις ευρώ κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Το σύνολο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Βέλγων (ιδιώτες και επιχειρήσεις) στο εξωτερικών εκτιμάται ότι κυμαίνεται λίγο περισσότερο από 1 τρις ευρώ.

Αύξηση επιτοκίων στο Βέλγιο, Δεκέμβριος 2022.

Το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου Βελγίου ανήλθε στο τέλος 2022 στο 3,19%, το υψηλότερο από τα μέσα το 2012.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο 2022 το αντίστοιχο επιτόκιο ήταν 1%, ενώ τον Οκτώβριο κυμάνθηκε περί το 3%.

Η αύξηση των επιτοκίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιβάρυνσης για εξόφληση στεγαστικών δανείων. Πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι στη Φλάνδρα ένα μέσο νοικοκυριό δαπανά το 30% του καθαρού εισοδήματός του για την εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου για απόκτηση διαμερίσματος, από 26% που ήταν πριν από ένα έτος.

Σε ιστορικά υψηλό σημείο οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Φλάνδρα το 2022.

Σύμφωνα με προσφάτως ανακοινωθέντα στοιχεία από τον οργανισμό Flanders Investment and Trade, οι ΑΞΕ στην περιοχή κατά το 2022 ανήλθαν σε 5,26 δις ευρώ, καταγράφοντας ιστορικά υψηλό. Οι νέες θέσεις εργασίας εκτιμώνται σε 6.540.

Ως σημαντικότερος επενδυτής, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμφωνηθέντων επενδυτικών σχεδίων, καταγράφονται οι ΗΠΑ (56 επενδυτικά σχέδια) και ακολουθούν η Ολλανδία (44), η Γαλλία (31), το ΗΒ (22) και η Γερμανία (20).

Σημειώνεται ότι το 54% των επενδύσεων είναι greenfield επενδύσεις, ενώ οι τομείς προς τους οποίους κατευθύνθηκαν οι ΑΞΕ είναι κυρίως ο φαρμακευτικός, ο χημικός, η ενεργειακή μετάβαση, το περιβάλλον και η καινοτομία.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες ΑΞΕ στη Φλάνδρα το περασμένο έτος συγκαταλέγονται:

 

Επένδυση ύψους 1,2 δις ευρώ της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer στη γραμμή παραγωγής εμβολίων στη Puurs.

 Επένδυση 120 εκατ. ευρώ της φαρμακευτικής εταιρείας Sanofi στη μονάδα παραγωγής στη Geel.

 Επένδυση της αμερικανικής Plug Power σε κοινοπραξία με τη βελγική Fluxys για κατασκευή μονάδας παραγωγής πράσινου υδρογόνου στον λιμένα Αμβέρσας, δυναμικότητας 35 τόνων ημερησίως.

Αναστολή κατασκευής αγωγού διοξειδίου άνθρακα και προπανίου.

Η κυβέρνηση της Φλάνδρας απεφάσισε την αναστολή κατασκευής υπόγειου αγωγού διοξειδίου άνθρακα και προπανίου που θα συνδέει τον λιμένα της Αμβέρσας με τη βιομηχανική περιοχή του Ruhr στη Γερμανία.

Η κατασκευή του προκάλεσε την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών διότι θα συνεπάγετο την απαλλοτρίωση περίπου 100 οικιών. Επιπλέον, μελέτες κατέδειξαν ότι ενέχει και περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθόσον ο αγωγός διήρχετο μέσω καλλιεργούμενων περιοχών, αλλά και περιοχών αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας.

Εναπόκειται πλέον στους ωφελούμενους από το έργο βιομηχανικούς εταίρους του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ολλανδίας να υποδείξουν ασφαλέστερη όδευση του αγωγού.

Κάμψη στον όγκο των διακινούμενων εμπορευμάτων μέσω λιμένος Αμβέρσας-Bruges.

Το συνολικό τονάζ των διακινούμενων εμπορευμάτων μέσω του λιμένος Αμβέρσας-Bruges (Zeebrugge) ανήλθε το 2022 σε 287 εκατ. τόνους, μειωμένο κατά 8,6% σε σχέση με το 2021. Η μεταφορές υγρού φορτίου πάντως αυξήθηκαν κατά 10%, κυρίως λόγω των φορτίων LNG. Ομοίως αύξηση παρουσίασε η διακίνηση λιπασμάτων και λιγνίτη.

Επισημαίνεται ότι αύξηση μεταφορών λιγνίτη εντοπίσθηκε και στον διασυνοριακό λιμένα North Sea Port.

Η διοίκηση του λιμένος αποδίδει τη κάμψη στη πανδημία και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Έτος ρεκόρ το 2022 για την ολλανδο-βελγική εταιρεία North Sea Port.

Η North Sea Port κατέγραψε το 2022 τις καλύτερες επιδόσεις από τότε που συγχωνεύθηκαν (2018) οι λιμένες Γάνδης, Terneuzen και Vlissingen. Οι δύο τελευταίοι είναι ολλανδικοί.

Συγκεκριμένα διακινήθηκαν 73,6 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων από θαλάσσης και 64,5 εκατ. τόνοι μέσω ενδοχώριων υδάτινων διαδρόμων κατατάσσοντας τον λιμένα ανάμεσα στους 10 πρώτους στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τον διακινούμενο όγκο αγαθών.

Πρόκειται για διασυνοριακό λιμένα έκτασης 9.100 εκταρίων με ισχυρές διασυνδέσεις με την ενδοχώρια ποτάμια ναυσιπλοΐα. 550 επιχειρήσεις έχουν εγκαταστάσεις εντός του λιμένα δημιουργώντας 102.000 θέσεις εργασίας.

Οι κύριοι μέτοχοι της North Sea Port είναι ο Δήμος της Γάνδης (48,5%), η ολλανδική επαρχία Zeeland (25%) και οι ολλανδικοί Δήμοι Terneuzen και Vlissingen (από 8,3%).

Αύξηση εξαγωγών αμυντικού υλικού από τη Φλάνδρα.

Η Μονάδα Ελέγχου Στρατηγικού Υλικού της Φλάνδρας ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές αμυντικού υλικού το 2022 ανήλθαν σε 412 εκατ. ευρώ, από 125 εκατ. ευρώ το 2021.

Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως τεχνολογικό υλικό και εξαρτήματα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Μονάδα, το υλικό αυτό δεν κατευθύνθηκε στην Ουκρανία και η αύξηση αποδίδεται στις αυξημένες παραγγελίες πελατών από άλλες χώρες.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις στη Φλάνδρα συμμετέχουν στη παραγωγή τεχνολογικά εξελιγμένων οπλικών συστημάτων, όπως τα μαχητικά F-35.

Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς βελγικό όμιλο για ανάπτυξη κινητήρων ηλεκτρισμού-υδρογόνου.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε δάνειο 40 εκατ. ευρώ στον βελγικό όμιλο Punch Group προκειμένου να αναπτυχθεί κινητήρας ηλεκτρισμού και υδρογόνου για αυτοκίνητα και φορτηγά.

Προς το παρόν η Punch Group επικεντρώνεται στην έρευνα μετατροπής κινητήρων ντίζελ σε υδρογόνου.

Ο όμιλος κατασκευάζει μέρη αυτοκινήτων και απασχολεί 1.750 άτομα, ενώ το 2020 εξαγόρασε από την General Motors μονάδα έρευνας και τεχνολογίας, εγκατεστημένη στο Τορίνο, προς το οποίο θα κατευθυνθεί το εν λόγω δάνειο, όπως επίσης και στη γραμμή παραγωγής που διαθέτει στο Σάλσμπουργκ της Αυστρίας.

Το δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο – Ιανουάριος 2023 

Δ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο