english-flag
Search

Επιστολή προέδρου ΕΒΕΠ Β. Κορκίδη υπέρ του σχεδίου νόμου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ευθύς εξ αρχής, έχει ταχθεί υπέρ της αναζωογόνησης του ναυπηγικού-ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα της χώρας αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη θετική επίδραση από την υλοποίηση των σχεδιασμών τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και την εθνική οικονομία. Η επανεκκίνηση του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα του Κόλπου της Ελευσίνας «περνάει μέσα» από την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Καθώς οι ναυπηγικές εργασίες είναι στην κατηγορία «εντάσεως εργασίας», καθίσταται προφανές ότι θα δημιουργηθούν άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο, αλλά και το Θριάσιο. Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την Ελευσίνα, που μας βρίσκει σύμφωνους, και τοποθετείται χρονικά στις αρχές Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνει μία διαδικασία επίλυσης σειράς προβλημάτων που θα επιτρέψουν άμεσα την επί της ουσίας επαναλειτουργία του ναυπηγείου. Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι, στην συντριπτική τους πλειοψηφία με ποσοστό 99,7%, καθώς και των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών και φορέων ο Δήμος Ελευσίνας, και το Ε.Β.Ε.Π. έχουν ταχθεί υπέρ της εξυγίανσης και επαναλειτουργίας του ναυπηγείου το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με την εταιρία ONEX, με τη χρηματοδότηση της αμερικανικής DFC προβλέπουν ότι:
• Για την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα επενδυθούν άμεσα 100 εκατ. δολάρια. Με αυτά, θα επισκευαστούν οι δεξαμενές, θα γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση και οποιαδήποτε άλλη εργασία χρειάζεται για να ξεκινήσουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας τη λειτουργία τους με όλες τις θέσεις εργασίας των νυν εργαζομένων εξασφαλισμένες.
• Βάσει του σχεδίου, το οποίο έχουν αποδεχθεί οι ίδιοι εργαζόμενοι σε ποσοστό 99.7%, θα πληρωθούν από την ONEX, στο πρώτο στάδιο, όλη την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση και τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν λαμβάνειν από το παρελθόν θα τα πληρωθούν στο μέλλον από τα όποια αμυντικά προγράμματα καταφέρουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας να προσελκύσουν, όχι κατ’ ανάγκη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, αλλά οποιουδήποτε είδους αμυντικά προγράμματα από οποιονδήποτε πελάτη.
Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία δύο νέων εταιρειών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΑΜΥΝΤΙΚΗ» ή «ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» μετά και την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οι οποίες θα αναλάβουν το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και παθητικό της ΝΒΕΕ. Στην εμπορική εταιρεία «ONEX ELEFSIS Shipyards Industries» στην οποία θα μεταβιβαστεί και σημαντικό τμήμα του Ενεργητικού της NBEE, αναμένεται να επενδυθούν, μετά τη μεταβίβαση, κεφάλαια έως του συνολικού ποσού των 170.000.000 ευρώ. Στην Εμπορική εταιρεία, η χρηματοδότηση της ONEX Elefsis βασίζεται στη DFC με 102 εκατ. δολάρια, καθώς και σε ίδια κεφάλαια του Ομίλου ONEX της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ, ενώ δύναται να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες στα 80 εκατ. ευρώ σε δεύτερη φάση. Στην αμυντική εταιρεία «ONEX ELEFSIS Naval Maritime», η δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί, θα αφορά τον τομέα της ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και λοιπών πλωτών ναυπηγημάτων, τόσο για λογαριασμό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, όσο και της αλλοδαπής. Η χρηματοδότηση θα γίνει από Fincantieri, Ιταλικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ONEX με όσα κεφαλαία απαιτηθούν, ώστε να διασφαλίζουν την εύρυθμη εκτέλεση των προγραμμάτων της εταιρείας. Επί της ουσίας, από την επαναλειτουργία του ναυπηγείου τα οφέλη αναμένονται σημαντικά και σε πολλά επίπεδα:
• Για το Δημόσιο από την ανάκτηση υφιστάμενων απαιτήσεων από τον φορέα των Ναυπηγείων έως την εξασφάλιση νέων φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας τους. Τα επιπλέον έσοδα κοστολογούνται σε 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο από άμεσους και έμμεσους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές κατά τα επόμενα 25 έτη.
• Για την Εθνική Άμυνα από την εξυπηρέτηση ναυπηγικών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.
• Για την Ελληνική Οικονομία από την αναγέννηση μιας ακόμη σημαντικής μονάδας της ναυπηγικής βιομηχανίας που πρόκειται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ναυπήγησης και συντήρησης πλοίων, όχι μόνο από την χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας επιπλέον 1.400 νέες θέσεις εργασίας (πέραν των νυν εργαζομένων) και αξιοποιώντας παραγωγικά τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και τα υφιστάμενα μέσα των Ναυπηγείων.
• Για την περιοχή της Δυτικής Αττικής από την διατήρηση των υφιστάμενων και την δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας και την εν γένει οικονομική δραστηριότητα των Ναυπηγείων, που πρόκειται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα στην περιοχή.
• Για τον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο από τις συνέργειες που θα προκύψουν για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που κατασκευάζουν υλικά για πλοία ή παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας εκτιμάται σε περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομηχανία.
• Για την ακτοπλοΐα. Το προσεχές διάστημα πολλές από τις μονάδες του ακτοπλοϊκού στόλου θα χρειαστεί να αντικατασταθούν με νεότευκτες ή να υποστούν προσαρμογή στα δεδομένα του ΙΜΟ.
Τα προαναφερθέντα καθιστούν προφανή τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα ανακύψουν για πολλούς τομείς του επιχειρείν στην περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου μας, γεγονός που καταδεικνύει την σημασία της επίσπευσης των διαδικασιών ψήφισης των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Α’ Κεφαλαίου του νομοσχεδίου περί «Εξυγίανσης Ναυπηγείων Ελευσίνας» το οποίο βρίσκει το ΔΣ του Ε.Β.Ε.Π. απόλυτα σύμφωνο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο