english-flag
Search

Σύστημα Nutriscore και μεσογειακή διατροφή

nutriscore_large-1

Το σύστημα Nutriscore, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολλά από τα  τα Επιμελητήρια της χώρας, καθώς με ειδικές εκδηλώσεις τους ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θεμα, μιας και επηρεάζει τα ελληνικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα όπως το ελαιόλαδο, τις ελιές, τα γαλακτοκομικά, το μέλι κλπ. Πρόκειται για την πλατφόρμα Nutri-Score  η οποία παρουσιάζει στρεβλώσεις στην κατάταξη των τροφίμων γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των διατροφικών ιδιοτήτων τους.

Μάλιστα να θυμίσουμε σ’αυτό το σημείο πως στη  διαδικτυακή εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λακωνίας, όπου συμμετείχε και ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είχε τονίσει μεταξύ άλλων τα εξής : «δεν δεχόμαστε να υποχρεωθούν κάποια από τα πιο εμβληματικά ελληνικά εξαγώγιμα τρόφιμα, να φέρουν μια σήμανση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διατροφική τους αξία. Μια σήμανση που πλήττει καίρια την ανταγωνιστικότητά τους και την επιβίωση των παραγωγών τους» και διαβεβαιώνοντας τα μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας και τους παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα, ότι η ΚΕΕΕ θα είναι μαζί τους σε αυτό τον αγώνα.»

Με αυτή την αφορμή, το θέμα αναδείχθηκε στο ευρωκοινοβούλιο και βρέθηκε στο επίκεντρο των ευρωπαίων ευρωβουλευτών μετά την ερώτηση που κατέθεσε προς την αρμόδια επίτροπο υγείας της ΕΕ κυρία Στέλλα Κυριακίδου η ελληνίδα ευρωβουλευτής της ΝΔ -ΕΛΚ κ. Μαρία Σπυράκη.


Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης της κ. Μαρίας Σπυράκη προς την Ευρωπαία επίτροπο :

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004504/2021 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Maria Spyraki (PPE)

Θέμα:  Σύστημα Nutriscore και μεσογειακή διατροφή

Το προωθημένο σε ευρωπαϊκές χώρες σύστημα εμπρόσθιας επισήμανσης Nutriscore παρουσιάζει στρεβλώσεις όσον αφορά στη διατροφική αξία σημαντικών προϊόντων της μεσογειακής διατροφής, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο, που βάσει αυτής θα κατατασσόταν στα λιπαρά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διατροφική του αξία και οι ευεργετικές για την ανθρώπινη υγεία ιδιότητές του.

Λόγω της αναγκαιότητας υιοθέτησης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος διατροφικής επισήμανσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», έχει προτείνει την εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος επισήμανσης, ενώ έχει ζητήσει γνωμοδότηση επί του θέματος από την EFSA.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.         Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του ενοποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος που θα συμπληρώσει το Nutriscore και πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί;

2.         Με ποιον τρόπο θα προβληθεί η αξία των μεσογειακών προϊόντων διατροφής, η οποία είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένη διεθνώς, και θα διαχωριστούν τα εν λόγω προϊόντα στην κατάταξη από τα τυποποιημένα-επεξεργασμένα τρόφιμα, με τα οποία προφανώς δεν χωρεί καμία σύγκριση;

3.         Πώς κρίνει την εφαρμογή ενός συμπληρωματικού σήματος στη βάση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», ειδικά για τα προϊόντα της μεσογειακής διατροφής;

 


Το πλήρες κείμενο της απάντησης της Επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδου έχει ως εξής:

E-004504/2021 – E-004746/2021

Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.12.2021)

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» ανακοινώνει ότι η Επιτροπή θα εκπονήσει πρόταση για εναρμονισμένη υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας σε επίπεδο ΕΕ έως το τέλος του 2022. Όπως ορίζεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες και υγιεινές επιλογές τροφίμων. Η στρατηγική δεν συνιστά συγκεκριμένο τύπο διατροφικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και, στο παρόν στάδιο, δεν έχει γίνει καμία επιλογή.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει την πρότασή της λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επιλογών πολιτικής, τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και επιστημονικές συμβουλές. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής επί του παρόντος επικαιροποιεί την προηγούμενή του βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με: θρεπτικές ουσίες σημαντικές για τη δημόσια υγεία για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των μη θρεπτικών συστατικών των τροφίμων· ομάδες τροφίμων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή των ευρωπαϊκών πληθυσμών και υποομάδων, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της μεσογειακής διατροφής στην οποία αναφέρεται η κ. βουλεύτρια· και κριτήρια που να καθοδηγούν την επιλογή θρεπτικών ουσιών και άλλων μη θρεπτικών συστατικών των τροφίμων για την κατάρτιση προφίλ θρεπτικών συστατικών. Όπως ανακοινώθηκε από την EFSA, οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο αυτό πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δημοσιευμένων αξιολογήσεων σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις για υγιεινή διατροφή, το έργο της ίδιας της EFSA σχετικά με τις διατροφικές τιμές αναφοράς και τα προφίλ θρεπτικών συστατικών, καθώς και τις εθνικές διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές στις ευρωπαϊκές χώρες με βάση τα τρόφιμα. Οι επιστημονικές συμβουλές της EFSA θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με την εναρμονισμένη διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο