english-flag
Search

Τις προτάσεις της ΚΕΕΕ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας κατέθεσε στον ΥΠΕΣ Μάκη Βορίδη, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη είχε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, την Πέμπτη 03/02/2022. Κατά τη διάρκεια της, συζητήθηκαν τα φλέγοντα θέματα των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, κατέθεσε στον υπουργό Εσωτερικών συγκεκριμένες προτάσεις που άπτονται της αρμοδιότητας του κ. Βορίδη και που αν εφαρμοστούν θα δώσουν σημαντική στήριξη στο επιχειρείν.

Προτάσεις και θέσεις της ΚΕΕΕ 

  1. Οι απαλλαγές από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων καθώς και καθαριότητας-φωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας (Π.Ν.Π. της 20.3.2020 αρ.37 παρ.9,Ν.4683/10.4.2020, Ν.4876/2021 αρ.105) να ισχύουν υποχρεωτικά και αναδρομικά από την 20.3.2020 και έως την οριστική λήξη των περιοριστικών μέτρων, χωρίς ανάγκη σχετικής απόφασης των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά με απόφαση της Υπηρεσίας των Δήμων, κατόπιν αίτησης των επιχειρήσεων.
  2. Επαναφορά της αρχικώς κατατεθείσας ρύθμισης όλων των οφειλών προς τους ΟΤΑ σε 120 δόσεις, η οποία τελικώς τροποποιήθηκε προς το δυσμενέστερο (αρ.165 επ. Ν.4764/23.12.2020 και αρ.112 ν.4876/2021). Αφορά και τα προ κορωνοϊού χρέη προς ΟΤΑ.
  3. Μείωση των ενοικίων των ακινήτων που εκμισθώνουν οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, αλλά και άλλοι φορείς του Δημόσιου τομέα, στενού και ευρύτερου.
  4. Οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει την δραστηριότητα τους και «έχουν κλείσει» με διαγραφή από το TAXIS κλπ. να πληρώσουν τυχόν οφειλές τους προς τους ΟΤΑ σε ποσοστό 30% του κεφαλαίου, όπως και παλαιότερα έχει συμβεί.
  5. Κατάργηση του αρ.55 ν.4483/31.7.2017, με το οποίο αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός έτους.
  6. Αναθεώρηση των διατάξεων του τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (Ν. 2539/97, όπως ισχύει) για τα Κέντρα Διασκέδασης και Νυχτερινά Κέντρα και παραμονή στο 0,5% όπως αυτό ισχύει με τον Ν. 4798/2021 προσωρινά.
  7. Κατάργηση της παρ.2 αρ.2 Π.180/1979, με την οποία μπορεί να σφραγισθεί κατάστημα μετά από 3 βεβαιώσεις παραβάσεων αστυνομικών οργάνων εντός του ετους ή 3 καταδίκες κατόπιν ιδιωτικής μήνυσης.
  8. Να παρασχεθεί λόγω των συνθηκών το δικαίωμα στις επιχειρήσεις που στεγάζονται-μισθώνουν ακίνητα α) του Ελληνικού Δημοσίου, β) ΝΠΔΔ, γ) ΟΤΑ και Ν.Π. αυτών και δ) Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων να παρατείνουν τη διάρκεια των μισθώσεων έως 10 έτη, εφόσον βεβαίως είναι συνεπείς στις μισθωτικές υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, για την πρόταση νομοθετικής ρύθμισης αυτοδίκαιης παράτασης μισθώσεων:
Η μετάδοση του κορονοϊού που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πολλές από αυτές είχαν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, ενώ άλλες δεν θα καταφέρουν να συνεχίσουν για πολύ λόγω της πρωτοφανούς ύφεσης. Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων, η Πολιτεία έλαβε μέτρα, όπως η κάλυψη του μισθώματος. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης αυτά δεν αρκούν. Μείζον θέμα αποτελεί η διάρκεια των μισθώσεων, ιδίως των δημόσιων και μη ιδιωτικών ακινήτων, αφού ο χρόνος αποτελεί το κρίσιμο μέγεθος κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας και πρωτοβουλίας. Για το λόγο αυτό και με σκοπό τη διατήρηση των αμοιβαίως επωφελών συνεπειών των αμφοτεροβαρών μισθωτικών συμβάσεων προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση, με την οποία διασφαλίζεται πλήρως το δημόσιο συμφέρον, αφού το μίσθωμα που είχε συμφωνηθεί πριν την εκδήλωση της πανδημικής κρίσης παραμένει και μετά την εκδήλωση της και κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ οι επιχειρήσεις που επέδειξαν αξιοσημείωτη αντοχή μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους, χωρίς να κινδυνεύουν από βέβαιη έξωση λόγω λήξης του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο