english-flag
Search

Χαιρετισμός προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλου, στην εκδήλωση «Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων, για Διαδικασίες Καταχωρίσεων και Δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., μετά τους νέους Νόμους για ΑΕ, ΕΠΕ και ΥΜΣ» που έγινε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

mixalos_07112017

«Η σημερινή εκδήλωση, που αφορά στη λειτουργία του ΓΕΜΗ, θα έλεγα ότι αντικατοπτρίζει την πορεία του Επιμελητηριακού Θεσμού όλα αυτά τα χρόνια. Αποτυπώνει την ουσιαστική συμβολή των Επιμελητηρίων μας στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που εξελίσσεται διαχρονικά, σε καλές και σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Μια προσπάθεια που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, σε μια περίοδο όπου η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για την ελληνική οικονομία.

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως γνωρίζετε, είναι η βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Ενοποιεί και ψηφιοποιεί όλα τα επιμέρους χειρόγραφα μητρώα και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία. Είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε με στόχο να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για τους επιχειρηματίες, αλλά και να εκφράσει μια νέα νοοτροπία και πρακτική, ως προς την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και του πολίτη. Μια νοοτροπία, η οποία προσανατολίζεται στην απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι το αντίστροφο.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ΓΕΜΗ έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας σειράς νομοθετημάτων, οι οποίες αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών είναι ο νόμος 4548/2018 για τη λειτουργία των Α.Ε. και ο νόμος 4541/2018 για τις ΕΠΕ, καθώς και το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από την απλούστευση, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το ΓΕΜΗ αποτελεί μέχρι τώρα κρίσιμο μοχλό για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Θα αναφέρω ενδεικτικά ότι, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε το πρώτο διάστημα, η υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ ανταποκρίθηκε άμεσα και ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις που ανέλαβε με το νέο νόμο για τις Α.Ε. Με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου, επιστράφηκαν από τις περιφερειακές ενότητες, μαζικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας 7.920 αδιεκπεραίωτες αιτήσεις Ανωνύμων Εταιριών. Οι αιτήσεις αυτές διεκπεραιώθηκαν μέσα στον Ιανουάριο, αφού έγιναν οι αντίστοιχες καταχωρήσεις και αναρτήθηκαν στη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ αντίστοιχες ανακοινώσεις καταχώρησης, σύμφωνα με τον καινούριο νόμο. Πλέον, οι υποβαλλόμενες αιτήσεις που αφορούν «δηλωτικές» καταχωρήσεις αποφάσεων των Ανωνύμων Εταιριών – για τις οποίες είναι πλέον αρμόδιο το Επιμελητήριο – διεκπεραιώνονται άμεσα από τις υπηρεσίες μας, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. Επίσης, θα διεκπεραιώνονται άμεσα και οι αιτήσεις που αφορούν «τροποποιήσεις καταστατικού» Ανωνύμων Εταιριών, αφού προηγούμενα ληφθούν οι εγκρίσεις ελέγχου νομιμότητας των περιφερειακών ενοτήτων.

Έχοντας αποδείξει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά του, το ΓΕΜΗ περνά τώρα σε μια νέα φάση, με την υλοποίηση του έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Το έργο, που χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισμό των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Το ψηφιακό ΓΕΜΗ θα παρέχει τη δυνατότητα κατάθεσης και διατήρησης των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή. Θα επιτρέψει, επίσης, τη βελτίωση της δημοσιότητας των επιχειρήσεων, μέσω μιας πιο δομημένης παρουσίασης πληροφοριών, αλλά και τη δημιουργία ενός φιλικότερου προς το χρήστη περιβάλλοντος. Επιπλέον, το έργο της ψηφιοποίησης θα συνδυαστεί με την δωρεάν παροχή από το αρμόδιο υπουργείο 270.000 απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών, καθώς και με δράσεις κατάρτισης 15.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του εκπαιδευτικού τομέα.

Ειδικά, σήμερα, δεν μπορούμε παρά να είμαστε υπερήφανοι γιατί το ΓΕΜΗ αποτελεί μια καθαρά επιμελητηριακή υπηρεσία. Μια υπηρεσία που αποτελεί έμπνευση, πρόταση και διεκδίκηση των Επιμελητηρίων. Είμαστε υπερήφανοι, γιατί η μέχρι τώρα λειτουργία του, αλλά και οι προοπτικές που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΓΕΜΗ, αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο και τη συμβολή μας στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δείχνουν, επίσης, το δρόμο στον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε στο επόμενο διάστημα, με ταχύτερα βήματα, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι η εκδήλωση αυτή να είναι για όλους πηγή χρήσιμης, ουσιαστικής πληροφόρησης».

Μετάβαση στο περιεχόμενο