english-flag
Search

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΕ, Κωνσταντίνου Μίχαλου, στην εκδήλωση με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ Και Τράπεζες – Κόκκινα Δάνεια»

mixalos_30032018

«Η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλυτα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση. Ένα πρόβλημα που είναι αποκλειστικά σχεδόν, δημιούργημα της ύφεσης και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στη χώρα. Τα χρέη συσσωρεύονται γιατί οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, πολύ απλά δεν έχουν να πληρώσουν.
Και δεν έχουν, όχι εξαιτίας κακών πρακτικών, αλλά γιατί παλεύουν να επιβιώσουν σε μια οικονομία που συρρικνώθηκε κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Αγωνίζονται απέναντι σε μια πρωτοφανή ύφεση. Απέναντι στη δραματική μείωση της ζήτησης, στην ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Αλλά και στην εξοντωτική αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Πλέον, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, για να μη βρεθεί στη θέση του οφειλέτη, θα πρέπει να δουλεύει αποκλειστικά σχεδόν για το κράτος και για τα ασφαλιστικά ταμεία!
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αποτέλεσε ζωτική ανάγκη η δημιουργία ενός πλαισίου ρύθμισης οφειλών, με τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό, βιώσιμο και αξιοπρεπή. Ενός πλαισίου που θα δώσει στους ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα να πάρουν ανάσα. Θα δώσει σε βιώσιμες κατά τα άλλα επιχειρήσεις τη δυνατότητα να γλιτώσουν την πτώχευση. Να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, να συνεχίσουν να παρέχουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία.
Η δημιουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ήταν ένα σημαντικό, θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα Επιμελητήρια υποστήριξαν από την αρχή την λειτουργία του μηχανισμού, αναπτύσσοντας γόνιμο διάλογο με το υπουργείο οικονομικών και την αρμόδια Ειδική Γραμματεία. Επισημάναμε αδυναμίες και προτείναμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις, με σκοπό τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου. Σημείο αναφοράς στις παρεμβάσεις μας αποτέλεσε η διεύρυνση των κριτηρίων, με σκοπό την ένταξη στο μηχανισμό περισσότερων επιχειρήσεων. Ήταν, επίσης, η απλοποίηση κατά το δυνατόν της διαδικασίας ένταξης, καθώς και μια σειρά από άλλες βελτιώσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Με ικανοποίηση είδαμε αρκετές από αυτές τις προτάσεις να υλοποιούνται, συμβάλλοντας στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού.
Εξίσου θετικό και απαραίτητο βήμα, ήταν και η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει την κατάθεση και την επεξεργασία των αιτημάτων σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόστος. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, μετά την απλούστευση της διαδικασίας δικαιολογητικών μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, αυξήθηκε αισθητά ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων και επιταχύνθηκε η διαδικασία διαχείρισης.
Σήμερα πάνω από 50.000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες έχουν ξεκινήσει να χτίζουν την αίτησή τους και περισσότεροι από 1.000 έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία. Βεβαίως, ο αριθμός αυτός παραμένει χαμηλός, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.
Ωστόσο, για αυτόν ακριβώς το λόγο, έχει νόημα και είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί περαιτέρω αυτή η διαδικασία.
Θα ήταν, επίσης, σημαντικό να δούμε μια πιο ενεργή και θετική ανταπόκριση και από την πλευρά των τραπεζών. Οι οποίες έχουν κάθε λόγο να αξιοποιήσουν αυτό το μηχανισμό. Γιατί οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν μέσω της ρύθμισης να παραμείνουν βιώσιμες, θα αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και γιατί η διατήρηση της εκκρεμότητας με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αποβαίνει τελικά σε βάρος όλων.
Τέλος, αυτό που δεν θα πάψουμε να αναδεικνύουμε ως Επιμελητήριο, είναι η ανάγκη μείωσης της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης. Για να μπορέσει η αγορά να ανακάμψει. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Πέρα από ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών και τη διαχείριση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, υπάρχει η ανάγκη για ένα βιώσιμο φορολογικό περιβάλλον. Το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία εθνικού πλούτου και στη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος, μέσω της ανάπτυξης.
Εμείς ως Επιμελητήρια θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα του συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους. Θα συνεχίσουμε, παράλληλα, να διεκδικούμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στην παραγωγική Ελλάδα να σταθεί ξανά στα πόδια της».

Μετάβαση στο περιεχόμενο