english-flag
Search

Επιμελητηρίο Ρεθύμνης

50 - ρεθυμνο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KAI TON ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης  αναγνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για εκπαίδευση, τόσο των επιχειρηματιών, όσο και των στελεχών τους, και στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη του, παρουσιάζει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα,  μεταπτυχιακού επιπέδου τα οποία θα υλοποιηθούν από την εταιρεία 360U Better Skills-Better Business, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ρεθύμνου. Πρόκειται για τα:

Ι. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων*, και

ΙΙ. Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα* Tourism & Hospitality Management

 

Ι. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων* το οποίο υλοποιείται από την εταιρεία 360U Better Skills-Better Business, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο εκδίδει και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του προγράμματος.

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων* είναι να προετοιμάσει στελέχη τα οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων* διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά τριάντα πέντε (35) υποενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 9 μήνες (168 ώρες) και υλοποιείται δύο φορές το μήνα,  Παρασκευή (17:30-21:30), Σάββατο (10:00-14:00) και Τετάρτη (17:30-21:30). Η διεξαγωγή του συνόλου των μαθημάτων πραγματοποιείται διαδικτυακά (eLearning).

Δομή Προγράμματος

 • Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing & Sales Management
 • Στρατηγικό Management & Ηγεσία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αντώνης Ζαΐρης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία Έναρξης: 12 Νοεμβρίου 2021
Κόστος Συμμετοχής: 2.400€ **

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δήλωση Συμμετοχής: https://360u.gr/wp-content/uploads/pdf/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82_Distance-Learning_21.pdf

Περισσότερες πληροφορίες – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://360u.gr/professional-qualifications/mba/  

360U Betters Skills – Better Business κα Κατερίνα Δογκάκη | τηλ. 210 00 81 299 | info@360u.gr

ΙΙ. Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα* Tourism & Hospitality Management

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε επιχειρηματίες και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων
 • Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δομή Προγράμματος

 • Leadership & People Management
 • Sales & Marketing
 • Customer Relations Management
 • Hotel Operations Management
 • Cross Functional Effectiveness
 • Corporate Social Responsibility

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκειας 6 μήνες (158 ώρες) και υλοποιείται  με τη μέθοδο eLearning : Δευτέρα (17:00-21:00) και Τετάρτη (17:00-21:00).

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε παραλαβή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης   από τη 360UBetterSkills – BetterBusiness και υλοποιείται με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), σε αποκλειστική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου .

Η πρώτη σειρά του  Προγράμματος θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2022.

 

Τρόποι Εξόφλησης Διδάκτρων

 • Κόστος Συμμετοχής: 2.000€ ** (25% προκαταβολή πριν την έναρξη και 5 μηνιαίες ισόποσες δόσεις)
 • 10% έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση πριν την έναρξη του προγράμματος.
 • Με τρεις συμμετοχές ανά εταιρία/όμιλο, η εταιρία δικαιούται έκπτωση 25% για κάθε επιπλέον συμμετοχή

Δήλωση Συμμετοχής: https://360u.gr/wp-content/uploads/pdf/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82_Tourism_Distance.pdf

Περισσότερες πληροφορίες: https://360u.gr/tourism-hospitality-management/ 

360U Betters Skills – Better Business κα Κατερίνα Δογκάκη | τηλ. 210 00 81 299 | info@360u.gr

 

* Πρόκειται για  προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου

 

** Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης στο πλαίσιο της προσφοράς των υπηρεσιών του προς τις

επιχειρήσεις– μέλη του για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας  προτίθεται να επιχορηγήσει με ποσό 300 Ευρώ κάθε επιχείρηση – μέλος του που πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, για την κάλυψη μέρους του κόστους των διδάκτρων. Η επιχορήγηση του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης αφορά αποκλειστικά σε μέλη του Επιμελητήριου Ρεθύμνης  με ταμειακή ενημερότητα έτους 2021.

Περισσότερες πληροφορίες- αίτηση συμμετοχής: τηλ. 28310 – 57330 email: info@eber.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο