english-flag
Search

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «4th DATA PROTECTION & PRIVACY LAW FORUM»

«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας αναδεικνύεται σε μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Όπως δείχνει ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ανησυχεί σοβαρά για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων του και για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής.

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Καινοτομίας στη Διεθνή Διακυβέρνηση, που πραγματοποιήθηκε το 2019 σε 25 χώρες, τρεις στους τέσσερις πολίτες παγκοσμίως εκφράζουν κάποιο βαθμό ανησυχίας σε σχέση με την ιδιωτικότητά τους στο διαδίκτυο. Οι μισοί μάλιστα από αυτούς δηλώνουν ότι ανησυχούν περισσότερο για το θέμα αυτό, σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

Ως κυριότερες πηγές ανησυχίας αναφέρουν το κυβερνοέγκλημα, σε ποσοστό 81%, τις εταιρίες του διαδικτύου, σε ποσοστό 74%, άλλους χρήστες σε ποσοστό 71%, αλλά και τις ίδιες τις κυβερνήσεις των χωρών τους, σε ποσοστό 66%.

Για την Ελλάδα είχαμε πρόσφατα στοιχεία από έρευνα μεταξύ χρηστών του Viber, που δημοσιοποιήθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 87% των Ελλήνων θεωρούν ότι η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Μόλις το 10% δηλώνει ότι νοιώθει ασφάλεια με το υπάρχον πλαίσιο προστασίας και το 76% θεωρεί ότι χρειάζονται άμεσα αλλαγές.

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων κάλυψε ένα σημαντικό κενό, όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία σε αυτό τον τομέα.

Ως ΕΒΕΑ προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου στη χώρα μας, παρέχοντας ενημέρωση και υποστήριξη στα μέλη μας – και ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
Και θα έλεγα ότι, παρά τις δυσκολίες, η προσπάθεια συμμόρφωσης έχει αποτελέσματα.

Ωστόσο, ο προβληματισμός εξακολουθεί να υπάρχει, σε ένα περιβάλλον όπου τα δεδομένα αποτελούν ουσιαστικά το «καύσιμο» της ψηφιακής οικονομίας.

Υπάρχει, όταν μεγάλες ψηφιακές αυτοκρατορίες, στηρίζουν ουσιαστικά την ανάπτυξή τους στη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των χρηστών τους. Να καταγράφουν τις συνήθειές τους και να παρέχουν ειδικευμένη εμπορική στόχευση.

Προβληματισμός υπάρχει, τη στιγμή που οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια, γεγονός που κάνει εξαιρετικά δύσκολη την προώθηση κανόνων λειτουργίας και την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση και ρύθμιση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προφανώς εξακολουθεί να υφίσταται.

Από την άλλη, όμως, ένα σημαντικό μέρος της λύσης θεωρώ ότι βρίσκεται στη στάση των ίδιων των επιχειρήσεων.

Είναι σημαντικό, οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αναδείξουν την ορθή διαχείριση δεδομένων σε προτεραιότητά τους στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης διακυβέρνησης.

Το αίτημα για προστασία των δεδομένων σαφώς δημιουργεί περιορισμούς, σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες τους και να εφαρμόσουν στοχευμένες πολιτικές πωλήσεων.

Ωστόσο, η τήρηση κανόνων στο θέμα αυτό – πέρα και πάνω από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νομοθεσία – αποτελεί μονόδρομο για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις. Αποτελεί θέμα σεβασμού σε θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών. Αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία της φήμης των ίδιων των εταιριών.

Οι δυνατότητες που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία για τις επιχειρήσεις, οφείλουν απαραίτητα να συμβαδίσουν με τη δέσμευση και την επένδυση στην ορθή χρήση και στην προστασία των δεδομένων.

Όσο κι αν οι εποχές και τα δεδομένα αλλάζουν, υπάρχει μια αρχή που παραμένει σε ισχύ: η βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, προϋποθέτει πάνω από όλα εμπιστοσύνη μεταξύ της επιχείρησης, των πελατών, των εργαζομένων της. Και η εμπιστοσύνη διασφαλίζεται μόνο μέσα από την υπευθυνότητα και το σεβασμό.

Ας αναλάβουμε, λοιπόν, το ρόλο που μας αναλογεί σε αυτή την προσπάθεια».

Μετάβαση στο περιεχόμενο